QOQQN QOQPN QOQON QOPXN QOPWN QOPVN QOPUN QOPTN QOPSN QOPRN
QOPQN QOPPN QOPON QOOXN QOOWN QOOVN QOOUN QOOTN QOOSN QOORN
FNlY

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

W

W

X

X

PO

PO

PP

PP

PQ

PQ